Kwartaalbijeenkomst 5 juni 2019

Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van verschillende transportmiddelen via één abonnement. Hoe gaan we in de toekomst met flexibele mobiliteit en welke positie moet de OR hierbij innemen.
InTraffic ontwikkelt enkele belangrijke MaaS-diensten voor de essentiële en onafhankelijke laag tussen de MaaS-aanbieders en vervoerders.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Intraffic in Nieuwegein (Iepenhoeve 9, Nieuwegein)

Agenda