Over ons

Stichting IT Ondernemingsraden Platform (ITOP) is een samenwerkingsverband van ondernemingsraden van organisaties in de IT sector in Nederland. In totaal vertegenwoordigt het ITOP ruim 50.000 IT-medewerkers in Nederland.

Het ITOP is opgericht in 2000. Het verbinden en faciliteren van kennisontwikkeling m.b.t. zaken die de Ondernemingsraden aangaat zijn de voornaamste doelstellingen van het ITOP. Onderdeel van deze doelstelling is uiteraard het uitwerken van actuele thema’s op een manier waar Ondernemingsraden er direct mee aan de slag kunnen. 
Het ITOP ondersteunt Ondernemingsraden in de sector bij actuele onderwerpen en thema’s. Dat doen we door te informeren, te verbinden en kennisuitwisseling te faciliteren.
Het verbinden en delen van informatie wordt gedaan tijdens de kwartaalbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zijn delegaties van Ondernemingsraden aanwezig. Daarnaast worden partners uitgenodigd om specifieke kennis in te brengen. Onderwerpen zoals aanpassingen in het pensioenstelsel en de verantwoordelijkheid van de OR hierin, strategie en beleidsformulering en achterbancommunicatie worden hierbij met elkaar behandeld.
Ten slotte houdt het ITOP contact met vakbonden en de SER voor relevante en actuele onderwerpen en ontwikkelingen.

Naast de kwartaalbijeenkomsten organiseert ITOP jaarlijks een grotere bijeenkomst waar aan de hand van een actueel thema relevante onderwerpen met meer diepgang behandeld kunnen worden. Het doel van de  verschillende bijeenkomsten is altijd om verdieping in specifieke onderwerpen te brengen en de verbinding te maken tussen verschillende Ondernemingsraden.