Peter de Winter

Peter is werkzaam bij ICT Group als Test Manager. Vanaf 2011 is Peter lid van de Ondernemingsraad en vanaf 2013 (vice)secretaris. Secretaris – Peter de Winter
E: peter.de.winter@itorplatform.nl
T: +31 6 28 52 16 97