Bijeenkomsten

Door het informeren van deelnemers kan kennis worden ontwikkeld. Hiermee willen we de verschillende Ondernemingsraden ondersteunen bij actuele onderwerpen en thema's.
Het verbinden en delen van informatie wordt gedaan tijdens de kwartaalbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zijn delegaties van Ondernemingsraden aanwezig. Daarnaast worden marktpartijen uitgenodigd om specifieke kennis in te brengen. Onderwerpen zoals aanpassingen in het pensioenstelsel en de verantwoordelijkheid van de OR hierin, strategie en beleidformulering worden hierbij met elkaar behandeld.
Daarnaast houdt het ITOP contact met het FNV en de Unie voor relevante en actuele onderwerpen.

Als het ITOP organiseren we eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op actuele onderwerpen. Deze dag heeft een thema door de deelnemers bepaald. Het doel van de netwerkbijeenkomst is verdieping in specifieke onderwerpen en netwerken tussen Ondernemingsraden. Aspirant deelnemers aan het ITOP zijn hier welkom.

IT OR Platform agenda

Aboneer u op de agenda van IT OR Platform. De link hiervoor kunt u vinden op: https://www.itorplatform.nl/bijeenkomsten-in-je-agenda/