Over ons

Het ITOP bestaat uit 25 ondernemingsraden van organisaties in de IT sector in Nederland. Hiermee vertegenwoordigt het ITOP 55.000 medewerkers in Nederland.

Het ITOP is opgericht in 2000, waarbij het verbinden en faciliteren van kennisontwikkeling m.b.t. zaken die de Ondernemingsraden aangaat. Onderdeel van deze doelstelling is het uitwerken van actuele thema's. 
Door het informeren van deelnemers kan kennis worden ontwikkeld. Hiermee willen we de verschillende Ondernemingsraden ondersteunen bij actuele onderwerpen en thema's.
Het verbinden en delen van informatie wordt gedaan tijdens de kwartaalbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zijn delegaties van Ondernemingsraden aanwezig. Daarnaast worden marktpartijen uitgenodigd om specifieke kennis in te brengen. Onderwerpen zoals aanpassingen in het pensioenstelsel en de verantwoordelijkheid van de OR hierin, strategie en beleidformulering worden hierbij met elkaar behandeld.
Daarnaast houdt het ITOP contact met het FNV en de Unie voor relevante en actuele onderwerpen.

Als het ITOP organiseren we eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op actuele onderwerpen. Deze dag heeft een thema door de deelnemers bepaald. Het doel van de netwerkbijeenkomst is verdieping in specifieke onderwerpen en netwerken tussen Ondernemingsraden. Aspirant deelnemers aan het ITOP zijn hier welkom.